Dünya Su Günü

BURSA (AA) – Uludağ Çevre Teknolojileri Ar-Ge Merkezi (ULUÇEV) Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Kestioğlu, “Ülkemiz bilinenin aksine su fakiri ülkeler sınıfındadır.” dedi. Kestioğlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun 7,5 milyon kişiye yaklaştığı bu çağda, su kaynaklarına olan talebin hızla arttığını belirtti. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su kaynaklarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Kestioğlu, “Mevcut su kaynakları, sadece yüzde 2,5 oranında insanların kullanımı için elverişlidir. Bu su kaynaklarının yüzde 70’i tarımsal amaçlı kullanılmakta, yüzde 19’u sanayi amaçlı, yüzde 11’i ise evsel amaçlı…

Read More