Çağdaş İslam Düşüncesi seminerleri

İSTANBUL (AA) – Prof. Dr. İsmail Kara, ”Anadolu Müslümanlığı dediğimiz zaman modern dönemlere kadar aslında tasavvufi bir dünyadan bahsediyoruz demektir. Türklerin Müslüman oluşu ve peşi sıra yaşadıkları hayat tasavvufla iç içedir.” dedi. Zeytinburnu Belediyesince Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Çağdaş İslam Düşüncesi” seminerleri kapsamında “İslam’da Tasavvuf” konulu konferans veren Prof. Dr. İsmail Kara, tasavvufun İslam’ın önemli bir yorumu olduğunu belirterek, “Şunu söyleyelim yalnız, tasavvufa benzer yorumlar bütün diğer dinlerde de vardır. Hristiyanlıkta mistisizm denilen şey, o din açısından çok önemli bir yorum alanıdır. Yahudilikte de kabalizm dedikleri bir bakıma Yahudiliğin…

Read More